آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: نگرشی در متن و دلالت حدیث
شارحان صحيح بخارى
شارحان بخارى نيز مدّعى شده اند كه در اين مورد، اجماع سكوتى حاصل شده است!!... اينان مى گويند: اذان سوم با اجتهاد عثمان و موافقت ديگر اصحاب از طريق سكوت و عدم انكار، تشريع شد؛ بنابراين در مورد اذان سوّم، اجماع سكوتى حاصل شده است».1


1 . ارشاد السارى: 2 / 585، الكواكب الدرارى: 6 / 27، عمدة القارى: 6 / 211.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com