آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: نگرشی در متن و دلالت حدیث
سرخسى
سرخسى با تحريف اين حديث، خيال خود را راحت كرده است. وى مى گويد:
«... به دليل آن چه از سائب بن يزيد روايت شده است كه گفت: در عهد رسول خدا صلى اللّه عليه وآله، هنگامى اذان گفته مى شد كه ايشان بيرون مى آمد و بر منبر مى ايستاد. در دوران ابوبكر و عمر نيز همين گونه بود تا اين كه مردم، در دوران عثمان، اذان ديگرى را در الزّوراء به وجود آوردند».1
سرخسى در جاى ديگرى مى گويد:
«... در عهد رسول خدا صلى اللّه عليه وآله و دو خليفه پس از وى، همين گونه بود تا اين كه مردم، در دوران عثمان، اذان ديگرى را در الزّوراء به وجود آوردند».2


1 . المبسوط فى الفقه الحنفيّه: 1 / 134.
2 . همان: 2 / 31.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com