آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش سوم: نگرشی در متن و دلالت حدیث
علماى اهل سنّت و توجيه بدعت عثمان
از سوى ديگر، راويان اهل سنّت روايت كرده اند كه ابن عمر نيز كار عثمان را «بدعت» ناميده است.1
بنابراين، همان طور كه خليفه دوم در دوران خلافت خود متعه زنان و متعه حج را حرام كرد، عثمان نيز در دوران خلافت خود بدعت ديگرى نهاد و اذان سوم را مرسوم كرد. همان گونه كه اقدام عمر بن خطّاب، موجب اضطراب و سرگردانى علماى اهل سنّت شد، بدعت عثمان نيز آنان را به تشويش انداخت. اينك براى نمونه به چند مورد اشاره مى نماييم:


1 . فتح البارى: 2 / 501.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com