آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به اسناد حدیث
حافظ ابن قطّان فاسى و ديدگاه او
ابن حجر پس از اشاره به اين حديث، در ضمن شرح حال عبدالرحمان بن عمرو سلمى مى گويد: «قطّان فاسى ادّعا مى كند كه اين حديث، صحيح نيست؛ زيرا عبدالرحمان بن عمرو سلمى، فردى ناشناخته است».1
اينك به اجمال به شرح حال ابن قطّان فاسى مى پردازيم:
حافظ بزرگ حديث، ابوالحسن على بن محمّد معروف به ابن قطّان فاسى، درگذشته 628 هجرى، از بزرگان نقد حديث و رجال است. ذهبى در تذكرة الحفّاظ، شرح حال او را نقل كرده و او را ستوده است. جلال الدين سيوطى در طبقات الحفّاظ از ابن قطّان ياد مى كند و مى گويد:
«ابن قطّان، ابوالحسن على بن محمّد بن عبدالملك بن يحيى بن ابراهيم حميرى كتامى فاسى حافظ حديث، علاّمه، قاضى، كه از ابوذر خشنى و راويان هم طبقه او، روايت شنيده است.
ابن قطّان در زمره آگاه ترين مردم به موضوع حديث و روايات بود. وى از كسانى است كه اسامى راويان حديث را بيش از ديگران در خاطر داشت و در حفظ و محكم كارى، شهره خاص و عام بود.
وى كتاب الوهم و الإيهام را بر كتاب الأحكام الكبرى عبدالحق به رشته تحرير درآورد.
ابن قطّان در ربيع الأول سال 628 هجرى درگذشت».2


1 . تهذيب التهذيب: 6 / 215.
2 . طبقات الحفّاظ: 498.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com