آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به اسناد حدیث
احمد بن عيسى
و بنا به روايت حاكم نيشابورى «احمد بن عيسى» راوى اين حديث از «عمرو بن ابى سلمه» است. البته او از راويان صحاح شش گانه نيست و ابن حجر، تنها به منظور شناخت و تمييز دادن، نام او را ذكر كرده است.1
ابن عدى درباره او مى گويد: احمد بن عيسى، احاديث ناشناخته اى را نقل كرده است.
دارقطنى مى گويد: او نظر نقل حديث قوى نيست. ابن طاهر او را دروغ گو دانسته و ابن حبّان نيز او را در شمار راويان ضعيف قرار داده است.2


1 و 2 . همان: 1 / 60.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com