آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به اسناد حدیث
وليد بن مسلم دمشقى
بنابر نقل تاريخ نگاران وليد بن مسلم از دوستداران بنى اميه1 از مردم دمشق2 و عالِم شام3 بود. طبق روايت ابن ماجه او راوى اين حديث، از زبان «عبداللّه بن علاء» بوده است. در شرح حال او چنين نوشته اند:
وليد، اهل تدليس بود و چه بسا از زبان دروغ گويان به تدليس حديث مى پرداخت.
وليد، ده حديث از زبان مالك، نقل كرده كه پايه و اساسى ندارند. وى احاديث «اوزاعى» را از «ابن سفر» كه فردى دروغ گو بود اقتباس مى كرد و در آغاز اين احاديث مى گفت: اوزاعى چنين گفت.
احاديث ناپسندى از وليد نقل شده است.او احاديث مرفوع و مرسل را نقل مى كرد.
وليد به نقل از اوزاعى، احاديث وى را از زبان برخى شيوخ ضعيف، از شيوخى ديگر هم چون نافع، عطا و زهرى ـ كه اوزاعى آنان را درك كرده بود ـ روايت مى كرد؛ آن گاه نام اين شيوخ ضعيف را حذف نموده و حديث را به طور مستقيم از زبان اوزاعى از عطا از... نقل مى كرد.4


1 . تاريخ مدينة دمشق: 66 / 201، تهذيب التهذيب: 11 / 133.
2 . همان: 66 / 205، همان: 11 / 133.
3 . تهذيب التهذيب: 11 / 133.
4 . الضعفاء والمتروكون دارقطنى: 415، تاريخ مدينة دمشق: 66 / 212 ـ 213، ميزان الاعتدال: 7 / 142، تهذيب التهذيب: 11 / 135 ـ 136.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com