آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به اسناد حدیث
بحير بن سعد حمصى
بنابر روايت ترمذى، ابوداوود و ابن ماجه، بحير بن سعد يكى از راويان حديث از زبان خالد است. بحير از مردم حمص بوده است.
ابن حجر در اين زمينه مى نويسد:
ابوخالد بحير بن سعد سحولى حمصى از خالد بن معدان و مكحول روايت كرده است. اسماعيل بن عياش، بقية بن وليد، ثور بن يزيد ـ كه از دوستان وى بوده است ـ معاوية بن صالح و ديگر راويان از او روايت نقل كرده اند.1


1 . همان: 1 / 384.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com