آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به اسناد حدیث
محمّد بن ابراهيم بن حارث تيمى دمشقى1
احمد بن حنبل و حاكم نيشابورى، محمّد بن ابراهيم را به عنوان راوى اين حديث از زبان خالد، معرفى كرده اند. عقيلى از عبداللّه بن احمد نقل مى كند كه پدرش مى گفت: احاديث محمّد بن ابراهيم ايراد دارد، او احاديث ناشناخته يا ناپسند نقل مى كرد.2


1 . همان: 54 / 154.
2 . تهذيب التهذيب: 9 / 6

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com