آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) سنّت پیامبر یا سنّت خلفا؟!

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: نگاهی به اسناد حدیث
حُجر بن حجر حمصى
دومين راوى اين حديث، حجر بن حجر حمصى است كه دو نكته درباره او قابل ذكر است:
1 . او از مردم حمص بوده است.
2 . تنها ابوداوود از زبان او روايت نقل كرده است.
ابن حجر درباره او مى گويد: حجر بن حجر از قول عرباض بن ساريه و خالد بن معدان نيز از حجر بن حجر روايت نقل كرده اند. ابوداوود يك حديث پيرامون اطاعت از فرمانروا از وى نقل كرده است.
ابن حجر در ادامه مى گويد: حاكم نيشابورى، حديث او را آورده است.1
آرى اين، همان حديثى است كه ما در صدد تكذيب آن برآمده ايم. ذهبى به اين موضوع اشاره مى كند و مى گويد: تنها خالد بن معدان، حديث عرباض را از حجر بن حجر و راوى ديگر نقل كرده است.2
منظور از راوى ديگر عبدالرحمان بن عمرو سلمى است كه با حجر بن حجر اين حديث را نقل كرده و مى گويند: روزى نزد عرباض رفتيم... .
3 . ابن قطّان درباره حجر مى گويد: حجر بن حجر، فرد شناخته شده اى نيست.3


1 . تهذيب التهذيب: 2 / 197.
2 . ميزان الاعتدال: 2 / 207.
3 . تهذيب التهذيب: 2 / 197.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com