آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) افکار ابن تیمیّه در بوته نقد

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: دشمنی ابن تیمیّه با امیر مؤمنان علی علیه السلام
3 . بهترين داور
در حديث معروفى آمده است كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله فرمودند:
أقضاكم علي;
بهترين شما در امر قضاوت و داورى على است.
ابن تيميّه در اين باره مى گويد:
اين حديث ثابت نيست و سند محكمى ندارد كه بتوان به آن استدلال كرد... هيچ كس آن را در كتاب هاى حديثى مشهور نقل نكرده است; نه در كتاب هاى سنن و نه در كتاب هاى مسند، نه با سند صحيح و نه با سند ضعيف. فقط اين حديث از طريق كسى نقل شده كه به دروغ گويى معروف است.1
اين در حالى است كه بُخارى اين حديث را در صحيح خود در تفسير آيه شريفه: (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْر مِنْها)2 نقل كرده است.3 هم چنين نَسائى، ابن انبارى و بيهقى در دلائل النبوة، ابن سعد در الطبقات الكبرى، احمد بن حنبل در مسند، ابن ماجه در شرح حال اميرالمؤمنين عليه السلام در سنن خود و سيوطى در تفسير الدر المنثور نقل كرده اند.
حاكم نيشابورى در المستدرك على الصحيحين آن را نقل كرده و تصحيح مى نمايد. هم چنين اين حديث در الإستيعاب، أُسد الغابة، حلية الأولياء، الرياض النضره و كتاب هاى ديگر آمده است.4
به راستى آيا ابن تيميّه اين محدّثان را دروغ گو مى داند؟
آيا او بُخارى را معروف به كذب مى داند؟
منظور او از كتاب هاى سنن و مسندى كه اين حديث به هيچ وجهى در آن ها نيامده چه كتاب هايى است؟
آيا اين كتاب ها از كتاب هاى معروف و مشهور اهل سنّت نيستند؟


1 . منهاج السنّه: 7 / 512.
2 . سوره بقره: آيه 106.
3 . ر.ك: صحيح بخارى: 5 / 149.
4 . الطبقات الكبرى: 2 / 209، مسند احمد: 6 / 131، مسند الأنصار، حديث ابى بن كعب: حديث 20581، الاستيعاب: 3 / 38، حلية الأولياء: 1 / 65، الرياض النضره: 2 / 198، الدر المنثور: 1 / 104، ر.ك: دراسات في منهاج السنّه: 229 و 230.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com