آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) با پیشوایان هدایتگر (ج 1)

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: سلام‌هایی از روی معرفت
سياست در علم و تربيت
امام سجّاد عليه السلام در رسالة الحقوق مى فرمايد:
وحقّ سائسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه، وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه;1
حق كسى كه سياست تعليمى، تربيتى و معرفتى تو به دست اوست اين است كه او را بزرگ بشمارى، به جلسه او احترام كنى، به سخنان او خوب گوش فرا دهى و به او رو آورى.
حضرتش در مقام بيان حق معلّم و وظيفه متعلّم در برابر او نفرمود: حقّ كسى كه تو را تعليم كرده; بلكه فرمود: حق كسى كه سياست تعليمى، تربيتى و معرفتى تو به دست اوست. امام عليه السلام در عبارت ديگرى مى فرمايد:
وامّا حق سائسك بالمَلك فأن تطيعه ولا تعصيه;2
حقّ كسى كه مَلِك توست و سياست امور تو به دست اوست، اين است كه از او اطاعت كنى و از فرمان او سرپيچى ننمايى.
اين اطاعت، اطاعت مطلقه است، مگر اين كه معصوم نباشد و امر و نهيى خلاف شرع باشد. البتّه در آن جا مُقيِّد داريم وگرنه اين اطلاق محكمى است كه بنده بايد در جميع اُمور از مولايش و از كسى كه سياست او را به جهت اصلاح به دست گرفته ـ كسى خود از اهل صلاح است ـ اطاعت كند.
بنابراين، ائمّه معصومين عليهم السلام متولّى امور و اختياردار بندگان هستند تا آنان را به صلاح، كمال و سعادت برسانند و اين عباديّت به جميع اقسامش ـ مگر آن عبادتى كه اختصاص به بارى تعالى دارد ـ در جميع امور به دست ائمّه عليهم السلام است و همين ولايت تكوينى است.


1. همان: 71 / 13.
2. همان: 71 / 5 .

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com