آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) با پیشوایان هدایتگر (ج 1)

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: سلام‌هایی از روی معرفت
اساس و ستون هاى خوبان
وَدَعائِمَ الأخْيارِ;
و (سلام بر شما) اى اساس و ستون هاى برگزيدگان.
واژه «دعائم» جمع «دعامه» ـ به كسر دال ـ به معناى ستون است كه نگاه دار ساختمان است و بناى ساختمان روى آن پايه ساخته مى شود. اين همانند عمود خيمه است و به لحاظى مى توان «دعامه» را به عمود خيمه نسبت داد. بنابراين، ائمّه عليهم السلام ستون براى اخيار هستند.
اينك «اخيار» به چه معنا است؟ واژه «اخيار» جمع «خيّر» است. اخيار يعنى كسانى كه به خير متّصف هستند. پس «خير» به چه معناست؟ هر كارى كه از نظر معنوى مقرّب إلى اللّه باشد، خير است.
بنابراين، همه امور اعتقادى، عملى، اخلاقى و گفتارها و كردارها كه نقطه مقابل شرّ باشد، خير است و از نظر شارع مقدّس و در شريعت، مقرّب إلى اللّه است و انسان با انجام آن عمل خير محبوبيّت عند اللّه مى يابد.
هم چنين به جهت هر سخن يا فعلى كه انسان را در جامعه عقلا و در سيره آنان مدح كنند، آن سخن يا فعل خير خواهد بود.
پس دامنه مفهوم خير گستردگى وسعه بسيارى دارد كه همه وجودات را در همه ابعاد، اشكال و انواعش در بر مى گيرد و در مقابل شرّ است.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com