آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) با پیشوایان هدایتگر (ج 1)

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: سلام‌هایی از روی معرفت
قبح تقدم مفضول بر فاضل
و ارزش علم چنان است كه با وجود اعلم عقل اجازه تقدّم غير اعلم را نمى دهد، و قانون «قبح تقدّم مفضول بر فاضل» را عقلا در هر بابى پذيرفته اند.
و از اين رو در مباحث نبوّت و امامت مقرّر شده كه پيامبر و امام بايستى آگاه ترين مردم در عصر خود باشد; چرا كه با وجود فرد افضل در جامعه، نبايد غير افضل، مقدّم شود و اگر كسى او را مقدّم بدارد، كار قبيحى انجام داده است; چون ظلم است به فاضل و جامعه و فضيلت و هم به خود مفضول.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com