آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) با پیشوایان هدایتگر (ج 1)

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: سلام‌هایی از روی معرفت
خازنان علم و دانش
وَخُزّانَ الْعِلْمِ;
و (سلام بر شما) اى خازنان علم و دانش.
پيشوايان معصوم عليهم السلام خازنان علم و دانشند و در روايت اهل سنّت به «معدن العلم» نيز موصوف شده اند.1 واژه «خزّان» و «خزنة» جمع خازن است. يعنى: حافظ و نگهدارنده.2 آن بزرگواران مخزن علم و دانش هستند. اين حقيقتى است كه در آيات قرآنى و روايات شيعى و سنّى شواهد بسيارى دارد. اگر بخواهيم شواهد اين عبارت ها را از كتاب ها حتّى از روايات عامّى ذكر كنيم، سخن به درازا خواهد كشيد.
كوتاه سخن در مورد علم و مقام علمى ائمه اين كه علم بر دو قسم است:
1 . علوم دينى كه ارتباط مستقيم با دين دارند;
2 . علوم دنيوى كه ارتباط مستقيم با دين ندارد.
و به مقتضاى «خزّان العلم» هر دو قسم نزد ائمه مى باشد.


1. ر.ك: الدرّ المنثور: ذيل آيه 33 سوره احزاب.
2. المفردات في غريب القرآن: 146.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com