آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) با پیشوایان هدایتگر (ج 1)

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش دوم: سلام‌هایی از روی معرفت
مدافعان حمايت گر
وَالذّادَةِ الْحُماةِ;
و (سلام بر) مدافعان حمايت گر.
واژه «الذادّة» جمع «ذائد» است.1 به نظر مى رسد معناى فارسى آن: به قصد حفظ چيزى، چيزى را دفع كردن و كنار زدن بوده باشد.
واژه «الحماة» مفرد «حامى» است; يعنى حمايت كننده.
هر يك از اين دو مفهوم از مفاهيم ذات اضافه است، پس سه طرف وجود دارد:
زائد، مذود، مذودٌ عنه; دفع كننده، دفع شده، چيزى كه از او دفع مى شود.
حامى، محمىّ، محمىٌّ عنه; حمايت كننده، حمايت شده، آن چيزى كه از او حمايت مى شود.
وقتى روشن شد كه ائمه عليهم السلام دفع كننده و حامى هستند، اين سؤال مطرح مى شود كه دفع كننده چه چيزى از چه چيزى و حامى چه چيزى از چه چيزى هستند؟
نخستين كارى كه آنان بر عهده دارند، اين است كه دين را از بدعت ها و تحريفات و بازيگرى ها حفظ مى كنند آنان امّت را از تاريكى ها، گمراهى ها و اشتباه كارى ها حمايت مى كنند.
آرى، آنان حمايت گر از دين و اُمّت هستند و آن چه را براى دين و معارف دينى و دنيا و آخرت اُمّت مضرّ است، كنار مى زنند. در روايتى آمده است: عبداللّه بن اجارة بن قيس گويد: من از امير مؤمنان على عليه السلام شنيدم كه بر فراز منبر مى فرمود:
أنا أذود عن حوض رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بيدي هاتين القصيرتين الكفّار والمنافقين كما تذود السقاة غريبة الإبل عن حياضهم;2
من با دو دست خود كافران و منافقان را از كنار حوض رسول خدا صلى اللّه عليه وآله دور مى كنم آن سان كه شترچرانان شترهاى غريبه و ناشناس را از حوض خود دور مى نمايد.
به راستى آثار اعمال اين عالم، در آن عالم ظاهر و آشكار مى شود. امير مؤمنان على عليه السلام هم در اين عالم و هم در آن عالم ميزان است و اثر واقعى آن، در آن عالم ظاهر مى شود كه كنار حوض مى ايستد و كافران و منافقان را كنار مى زند و كسى كه از آن مكان كنار زده شود، راه نجات ندارد. اين قضيه در روايات شيعه و اهل تسنّن آمده است.3
ائمّه عليهم السلام براى تربيت و هدايت اين اُمّت آمده اند. اگر شما بخواهيد كسى را تربيت كنيد، ناگزير او را از آن چه بر او مضرّ است بر حذر مى داريد و هر چه را براى هدايت و رستگارى او ضرر دارد، دفع مى كنيد و كنار مى زنيد و از او حمايت مى كنيد.
بنابراين، تربيت يك شخص با سه جهت تكميل مى شود تا آن فرد كامل گردد:
1 . جنبه فكرى: از او حمايت شود تا دچار انحرافات فكرى نگردد.
2 . جنبه بدنى: يعنى عبادات و اطاعات او از احكام الهى براى او روشن شود تا طبق دستور انجام دهد.
3 . جنبه اخلاقى: اين جنبه مربوط به نفس او مى شود كه با صفات حسنه و صفات سيئه آشنا شود تا به صفات حسنه متّصف گردد و صفات سيئه كنار زده شود و چنين تربيت گردد.
اگر اين سه جهت در فردى تكميل شود، او فردى كامل خواهد شد. روشن است سراسر زندگى ائمه عليهم السلام، در همه اقوال و افعالشان اهتمام به اين جهات و همواره در جهت دفع و حمايت از اسلام و امت بوده است كه قضايا و شواهد بر اين معنا فراوان وجود دارد.


1. در لسان العرب: 3 / 167 و النهاية في غريب الحديث: 2 / 172 آمده است: «الذادة جمع ذائد وهو الحامي المدافع».
2. مجمع الزوائد: 9 / 135.
3. ر.ك: المعجم الأوسط: 5 / 225، الامالى، شيخ طوسى: 248، المسترشد: 265، بحار الانوار: 8 / 19 حديث 6.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com