جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش پنجم: تلاش های علمی برای ردّ حدیث منزلت
اشكال سوم: خلافت فقط در زمان جنگ تبوك
اشكال سومى كه بر حديث منزلت گرفته شده چنين است:
حديث منزلت در جريان جنگ تبوك وارد شده است، آن گاه كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله از مدينه خارج مى شد و به سمت تبوك مى رفت على عليه السلام را در مدينه باقى گذاشت تا به كارهاى شخصى و خانوادگى حضرت رسيدگى كند، و امور كسانى را كه در مدينه مانده اند تدبير نمايد.
بنا بر اين حديث منزلت در خصوص قضيّه معيّنى آمده و مخصوص به همان مورد خواهد بود.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com