جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش پنجم: تلاش های علمی برای ردّ حدیث منزلت
اشكال هاى علمى
ما آمادگى پذيرش هر ايراد و اشكالى را پيرامون حديث شريف منزلت داريم، مشروط بر اين كه ايرادى فنّى و مبتنى بر پايه هاى علمى و بر اساس قواعدى باشد كه در كيفيّت مناظره و گفت و گو بيان شده است.
چكيده ايرادهايى كه بر دلالت حديث منزلت شده است در سه اشكال خلاصه مى شود:

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com