آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

اندازه فونت فهرست پرینت صفحه
دیگر عناوین فصل:
بخش یکم: پژوهشی در واژگان حدیث ثقلین
نتيجه بحث
نتيجه سخن اين كه حديث ثقلين گرچه به متن هاى گوناگون نقل شده است; ولى تمامىِ آن ها مفيد يك معنا بوده و آن «امامت و خلافت» است; و در بين اين متون، دلالت كلمه «خليفتين» از همه صريح تر است كه هيچ اختلافى در اين مورد نيست.
به راستى چه متنى در دلالت بر امامت و خلافت از اين متن صريح تر است، آن جا كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله فرمود:
إنّي تارك فيكم خليفتين ]الخليفتين[: كتاب اللّه وعترتي. ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي.
به راستى كه من در بين شما دو جانشين گذاردم: كتاب خدا و خاندانم. مادامى كه به آن دو تمسّك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد.
آرى از اين جا درمى يابيم كه قرآن كريم و روايات صادره از رسول خدا صلى اللّه عليه وآله چگونه يكديگر را تصديق مى نمايند. قرآن كريم مى فرمايد:
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا).(1)
و همگى به ريسمان خدا تمسّك كنيد و پراكنده نشويد.
و رسول خدا صلى اللّه عليه وآله نيز در حديث ثقلين مى فرمايد:
إنّي تارك فيكم الثّقلين: كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً.
من دو چيز گران بها در بين شما مى گذارم: كتاب خدا و عترت و خاندانم. مادامى كه به آن ها تمسّك كنيد، هرگز گمراه نخواهيد شد.
آن چه را كه قرآن كريم به عنوان «حبل اللّه» به تمسّك به آن امر مى فرمايد، رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به عنوان «عِترتي أهل بيتي» به تمسّك به آن دستور مى دهد.

(1) سوره آل عمران: آيه 103.

Flag Counter
visitors by country counter
flag counter
دهکده وب - قرية الويب - w3village.com