تحریم دو حکم حلال
آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو

مقدمه
بخش یکم: متعه حج
بخش دوم: ازدواج موقت