غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام
آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)
جستجو
صفحه اصلی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتب و تألیفات آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله)کتاب‌های فارسی آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله) غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام

مقدمه
بخش یکم: غدیر از دیدگاه قرآن
بخش دوم: غدیر به روایت اهل بیت علیهم السلام